Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

Οι εν λόγω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις σε συνδυασμό με τη Φόρμα Εγγραφής που υπογράφετε κατά την άφιξη σας στο ξενοδοχείο μας, καθώς και με τους Ειδικούς Όρους αλλά και την Πολιτική Απορρήτου μας αποτελούν το σύνολο της σύμβασης μεταξύ της ξενοδοχειακής μας επιχείρησης (εφεξής «Ξενοδοχείο» ή «εμείς») και των πελατών μας (εφεξής «Πελάτης/-ες», «Επισκέπτης/-ες» ή «εσείς»). Οι εν λόγω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο μας. Κατά την άφιξη σας στα ξενοδοχεία μας και την υπογραφή από μέρους σας της Φόρμας Εγγραφής, συμφωνείτε αυτομάτως και αποδέχεστε όλες τις διατάξεις της Σύμβασης ως έγκυρες και δεσμευτικές για εσάς και τους επισκέπτες σας που θα διαμείνουν στο ξενοδοχείο μας.

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Τα ξενοδοχεία μας Hotel Kentrikon, Lagadia 4 Seasons Hotel και Lagadia Resort  τα οποία βρίσκονται στα Λαγκάδια Αρκαδίας ή σε όποιο άλλο μέρος ενδέχεται να αναπτύξουμε δραστηριότητα στο μέλλον.

 

Ξενοδοχείο (ή «εμείς»): η ξενοδοχειακή επιχείρηση και η ξενοδοχειακή μονάδα, που σας παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή και άλλες σχετικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τη Σύμβαση.

 

Πελάτης: το άτομο που ζητάει τις υπηρεσίες των Ξενοδοχείων μας και ο υπογράφων τη Φόρμα Εγγραφής κατά την άφιξη του στο Ξενοδοχείο.

 

Επισκέπτης (ή «εσείς»): ο Πελάτης και τα υπόλοιπα άτομα που θα διαμείνουν στο καθορισμένο από τον Πελάτη δωμάτιο ή δωμάτια του Ξενοδοχείου μας.

 

Σύμβαση: η συμφωνία μεταξύ αφενός του Ξενοδοχείου και αφετέρου του Πελάτη και των Επισκεπτών για την παροχή διαμονής και άλλων σχετικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ξενοδοχείο, εξαιρουμένων των υπηρεσιών τρίτων. Η Σύμβαση περιλαμβάνει τους εν λόγω Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τη Φόρμα Εγγραφής με τους Ειδικούς Όρους και τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και την Πολιτική Απορρήτου.

 

Τρίτα Μέρη: ανεξάρτητες εταιρείες και εργολάβοι στους οποίους τα ξενοδοχεία μας παραχωρούν το δικαίωμα να παρέχουν ανεξάρτητα υπηρεσίες στους Επισκέπτες μας, με την ονομασία Υπηρεσίες Τρίτων.

 

Υπηρεσίες Τρίτων: οι υπηρεσίες που παρέχονται από Τρίτα Μέρη, όπως ενδεικτικά εκδρομές, ξεναγήσεις, μίσθωση οχημάτων, υπηρεσίες μεταφοράς ή ταξί, αθλήματα, όπως και άλλες υπηρεσίες που χρεώνονται απευθείας από Τρίτα Μέρη ή εμμέσως από το Ξενοδοχείο και παρέχονται από μια ανεξάρτητη εταιρεία ή ένα ανεξάρτητο άτομο, που δεν απασχολείται από το Ξενοδοχείο.

 

Πράκτορες Κράτησης: ταξιδιωτικά γραφεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος το οποίο, είτε άμεσα ή μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας ή άλλου διαδικτυακού μέσου, τηλεφώνου ή άλλου, κανονίζει μια κράτηση στα ξενοδοχεία μας , ώστε να μπορέσετε να λάβετε υπηρεσίες διαμονής από εμάς.

 

Επιβεβαίωση Κράτησης: η αποδοχή του αιτήματος του Πελάτη από το Ξενοδοχείο, η οποία περιλαμβάνει τιμολόγηση, ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, αριθμό επισκεπτών, αριθμό δωματίων και άλλων εγκαταστάσεων που παρέχονται στους Πελάτες και Επισκέπτες που θα τον συνοδεύσουν.

 

Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις: στη διεύθυνση maniatismountainresort.gr

 

Πολιτική Απορρήτου: στη διεύθυνση maniatismountainresort.gr

 

 

 

Φόρμα Εγγραφής: το έγγραφο που υπογράφει ο Πελάτης κατά το check in και αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.

 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων: Παράρτημα της Φόρμας Εγγραφής, αποστέλλεται επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.

 

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Τα Ξενοδοχεία παρέχουν υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στον επίσημο ιστότοπο μας και στους εν λόγω Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, όπως υπηρεσίες διαμονής. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, οι Επισκέπτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, είτε δικές μας ή από Τρίτα Μέρη, καθώς και υπηρεσίες εστίασης, όπως αυτές περιγράφονται στον ιστότοπο μας και στην Επιβεβαίωση Κράτησης. Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στον επίσημο ιστότοπό μας, τη Σύμβαση και την Επιβεβαίωση Κράτησης, δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις από το Ξενοδοχείο στους Πελάτες και τους Επισκέπτες.

 

 1. ΚΡΑΤΗΣΗ

 

3.1. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μια κράτηση, είτε άμεσα , είτε μέσω του ιστότοπου μας ή μέσω άλλης διαδικασίας που υιοθετούν τα ξενοδοχεία μας για αυτόν τον σκοπό ή μέσω Πρακτόρων Κράτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης κάνει μια κράτηση μέσω ενός Πράκτορα Κράτησης, τα ξενοδοχεία μας δεν ευθύνονται για υπηρεσίες που ο εν λόγω Πράκτορας Κράτησης υποσχέθηκε, εάν αυτές οι υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο ιστότοπο (maniatismountainreosrt.gr)  ή για όρους και τιμές που ο εν λόγω Πράκτορας Κράτησης δεν είχε την εξουσιοδότηση να σας παράσχει.

 

3.2. Για να ολοκληρώσετε μια κράτηση στα ξενοδοχεία μας απαιτείται να είστε άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που είστε ανήλικος, οι γονείς σας μπορούν να κάνουν την κράτηση εκ μέρους σας. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς σας ή κάποιος ενήλικας θα πρέπει να σας συνοδεύσουν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Ξενοδοχείο μας. Σε κάθε περίπτωση, αν η κράτηση γίνει με τη χρήση μιας έγκυρης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ο ιδιοκτήτης αυτής θα πρέπει να βρίσκεται μαζί σας.

 

3.3. Ο Πελάτης ευθύνεται για την παροχή των προσωπικών του δεδομένων, όπως του ζητείται κατά τη διαδικασία κράτησης, τα οποία θα πρέπει να είναι αληθινά και ακριβή και όπως εμφανίζονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του Πελάτη. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί τα στοιχεία του ενημερωμένα, όπως απαιτείται, ώστε να μπορέσουμε να του παράσχουμε τις υπηρεσίες μας και να εκτελέσουμε την εν λόγω Σύμβαση. Το Ξενοδοχείο δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με την εν λόγω Σύμβαση, αν τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη είναι ψευδή, παραπλανητικά ή δεν ισχύουν πια και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η επικοινωνία με τον Πελάτη, στην οποία περίπτωση ο Πελάτης συμφωνεί ότι αποποιείται το δικαίωμα του για ενημέρωση.

 

3.4. Η κράτηση συγκεκριμένου δωματίου σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο δεν είναι δυνατή, εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά στην Επιβεβαίωση Κράτησης. Ο πελάτης δύναται να κάνει κράτηση ενός συγκεκριμένου τύπου δωματίου από μια λίστα συγκεκριμένων τύπων δωματίου, όπως αυτή εμφανίζεται στον επίσημο ιστότοπο των ξενοδοχείων μας maniatismountainresort.gr

 

3.5. Το αίτημα κράτησης εξετάζεται και εφόσον εγκριθεί, θα λάβετε μια Επιβεβαίωση Κράτησης. Σε περίπτωση που κάνετε κράτηση μέσω ενός Πράκτορα Κράτησης, θα λάβετε ένα παραστατικό κράτησης. Ένα έγκυρο παραστατικό κράτησης που περιλαμβάνεται στη συμφωνία μεταξύ των ξενοδοχείων μας και του εν λόγω Πράκτορα Κράτησης, θα θεωρείται αντίστοιχο με μια Επιβεβαίωση Κράτησης. Τα ξενοδοχεία μας δεν υποχρεούνται να σας παράσχουν υπηρεσίες διαμονής, αν δεν έχετε λάβει μια Επιβεβαίωση Κράτησης.

 

 1. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

4.1. Μπορείτε να πληρώσετε για τη διαμονή σας με όλες τις διαθέσιμες μεθόδους, όπως μετρητά, πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονική πληρωμή, μεταφορά χρημάτων ή με όποια άλλη μέθοδο γίνεται αποδεκτή από εμάς στο μέλλον. Η πολιτική πληρωμών είναι η εξής:

 

Για κρατήσεις με μη Επιστρέψιμη Τιμή, κατά την κράτηση, το πλήρες ποσό θα χρεώνεται στην πιστωτική σας κάρτα και δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης, τροποποίησης ή μη εμφάνισής σας.

 

Για τις Ευέλικτες Κρατήσεις, απαιτείται μια εγγύηση πιστωτικής κάρτας ή κατάθεση προκαταβολής, ώστε να διασφαλίσετε την κράτησή σας. Το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να προεγκρίνει πιστωτικές κάρτες πριν από την άφιξη του Επισκέπτη. Η πιστωτική κάρτα θα χρεωθεί μόνο εάν ισχύουν χρεώσεις ακύρωσης, βάσει της πολιτικής ακύρωσης του Ξενοδοχείου.

 

Η πολιτική πληρωμών μας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας και, επίσης, θα παρέχεται κατά τη διαδικασία κράτησης όσον αφορά στη συγκεκριμένη παραγγελία σας που υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών εργαλείων και της πλατφόρμας μας ή μέσω των Πρακτόρων Κράτησης ή των δικών τους πλατφορμών. Μια συγκεκριμένη πολιτική πληρωμής παρέχεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης του Πελάτη.

 

4.2. Για να μπορέσουμε να παρέχουμε ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να πληρώσετε εκ των προτέρων μέρος ή το συνολικό ποσό χρέωσης για την κράτησή σας. Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μη σας παρέχουμε μια Επιβεβαίωση κράτησης, αν δεν έχετε πληρώσει το ποσό μέσα στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

 

4.3. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, το Ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να σας ζητήσει να επιδείξετε την πιστωτική σας κάρτα στη ρεσεψιόν κατά την άφιξή σας. Αν αρνηθείτε να επιδείξετε την πιστωτική σας κάρτα ή αν το όνομα που αναγράφεται σε αυτήν δεν είναι το ίδιο με αυτό του Πελάτη, τότε το Ξενοδοχείο δύναται άμεσα να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης και να αρνηθεί να παράσχει σε εσάς και τους Επισκέπτες σας υπηρεσίες διαμονής. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά και το Ξενοδοχείο δεν θα ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησής σας. Σε περίπτωση που το όνομα που αναγράφεται στην πιστωτική κάρτα είναι διαφορετικό από το όνομα του Πελάτη και ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας βρίσκεται στον χώρο και δέχεται να γίνει ο ίδιος ο Πελάτης, τότε το Ξενοδοχείο θα παράσχει υπηρεσίες διαμονής, εφόσον ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας υπογράψει τη Φόρμα Εγγραφής.

 

4.4. Για να σας παράσχουν μια Επιβεβαίωση Κράτησης, τα ξενοδοχεία μας συνήθως θα σας ζητήσουν να καταβάλετε μια προκαταβολή στον λογαριασμό του Ξενοδοχείου ή θα χρεώσουν την πιστωτική σας κάρτα εκ μέρους του Ξενοδοχείου. Αν η κράτησή σας γίνει μέσω ενός Πράκτορα Κράτησης, το ποσό της προκαταβολής θα συμπεριλαμβάνεται στο παραστατικό πληρωμής του Πράκτορα Κράτησης. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστείτε στο Ξενοδοχείο κατά την ημερομηνία άφιξης, όπως αυτή αναφέρεται στην Επιβεβαίωση κράτησης και δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών διαμονής ή δεν μας ενημερώσετε για τα παραπάνω, τότε το Ξενοδοχείο θα κρατήσει τις προαναφερθείσες προκαταβολές ως αποζημίωση και δύναται να προσφέρει το δωμάτιο ή τα δωμάτια που είχε κρατήσει για τον Πελάτη σε τρίτους.

 

4.5. Η πολιτική ακυρώσεων είναι η εξής:

 

Για κρατήσεις με μη Επιστρέψιμη Τιμή, δεν επιτρέπεται η δωρεάν ακύρωση. Εάν η κράτηση ακυρωθεί ή τροποποιηθεί ή σε περίπτωση που ο Πελάτης και οι Επισκέπτες δεν εμφανιστούν, ένα ποσό ανάλογο του 100% της τιμής της κράτησης θα χρεωθεί ως τέλος ακύρωσης.

 

Για τις Ευέλικτες Κρατήσεις, οι πολιτικές ακύρωσης ενδέχεται να διαφοροποιούνται, ανάλογα με την πολιτική του Ξενοδοχείου και τις ημερομηνίες της κράτησης σας.

 

Η πολιτική ακύρωσής μας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας, αλλά παρέχεται επίσης και κατά τη διάρκεια της κράτησης που αφορά τη συγκεκριμένη παραγγελία σας, είτε μέσω των εργαλείων κράτησης ή της πλατφόρμας μας ή μέσω των πλατφορμών που χρησιμοποιούν οι Πράκτορες Κράτησης. Η συγκεκριμένη πολιτική ακύρωσης για τα εγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες περιλαμβάνεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης του Πελάτη. Για τις Ευέλικτες Κρατήσεις, αν τα προαναφερθέντα έγγραφα δεν αναφέρουν την πολιτική ακύρωσής μας, το Ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να κρατήσει την προκαταβολή, αν δε μας ενημερώσετε για την ακύρωση της κράτησής σας σε διάστημα τουλάχιστον 21 ημερών πριν από την ημερομηνία άφιξής σας (check-in), όπως αυτή αναφέρεται στην Επιβεβαίωση Κράτησής σας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Ευέλικτη Κράτησή σας συνοδεύεται από ειδικές προσφορές και εκπτώσεις, το Ξενοδοχείο θα έχει το δικαίωμα να κρατήσει το πλήρες ποσό της προκαταβολής.

 

4.6. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε την κράτησή σας ή τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης (check in & check out), πρέπει να αποστείλετε το αίτημά σας στο Ξενοδοχείο. Το Ξενοδοχείο δεν υποχρεούται να αποδεχθεί το αίτημά σας, η έγκριση του οποίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου, τις αρχικές ημερομηνίες κράτησης και άλλους παράγοντες. Επιπλέον, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις, για τις οποίες θα ενημερωθείτε. Σε περίπτωση που το Ξενοδοχείο αποδεχθεί το αίτημά σας και εσείς εγκρίνετε όποιες επιπρόσθετες χρεώσεις προκύψουν, θα λάβετε μια ενημερωμένη Επιβεβαίωση Κράτησης. Εκ μέρους του Ξενοδοχείου, μόνο η ενημερωμένη Επιβεβαίωση Κράτησης μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη έγκριση για την αλλαγή στην κράτησή σας ή για την αλλαγή στην ημερομηνία άφιξης και αναχώρησής σας.

 

4.7. Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει τον Φόρο Διαμονής που επιβάλλεται από την Ελληνική Κυβέρνηση. Ο Φόρος Διαμονής καταβάλλεται από τους επισκέπτες κατά την άφιξη και βασίζεται στην επίσημη κατάταξη της διαμονής, όπως αυτή ακολουθεί:

 

Ξενοδοχεία 5 αστέρων: 4 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση

 

Ξενοδοχεία 4 αστέρων: 3 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση

 

Ξενοδοχεία 3 αστέρων: 1.50 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση

 

Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων: 0.50 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση

 

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά ή πιστωτική κάρτα.

 

4.8. Οποιαδήποτε άλλη χρέωση για επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διαμονή του Επισκέπτη θα εξοφλείται άμεσα ή θα χρεώνεται στον λογαριασμό του κάθε δωματίου. Ο Πελάτης οφείλει να εξοφλήσει πλήρως τους λογαριασμούς για κάθε δωμάτιο για το οποίο έκανε κράτηση πριν από την αναχώρηση του. Το Ξενοδοχείο οφείλει να παρέχει στον Πελάτη το σχετικό τιμολόγιο που θα περιλαμβάνει λεπτομερώς τις αντίστοιχες χρεώσεις.

 

 1. ΗΔΙΑΜΟΝΗΣΑΣΣΤΑΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ MANIATIS ( HOTEL KENTRIKON, LAGADIA 4 SEASONS HOTEL , LAGADIA RESORT)

 

5.1. Οι ώρες check in & check out αναφέρονται στον ιστότοπό μας και στην Επιβεβαίωση Κράτησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αναφορά στα έγγραφα αυτά, τότε οι Πελάτες και οι Επισκέπτες μπορούν να κάνουν check in στις ή μετά από τις 14:00 και check out έως τις 12:00.

 

5.2. Το Ξενοδοχείο δεν υποχρεούται να παράσχει διαμονή στον Πελάτη και στους Επισκέπτες πριν από τις 14:00 (πρώτο check in) Σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει διαφορετική συμφωνία με το Ξενοδοχείο, ενδέχεται να εφαρμοστεί επιπλέον χρέωση. Αν ο Πελάτης αποδεχτεί αυτή τη χρέωση, τότε το Ξενοδοχείο θα στείλει μια τροποποιημένη Επιβεβαίωση Κράτησης. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις προαναφερθείσες ώρες check in & check out μπορεί να είναι δεσμευτική για το Ξενοδοχείο μόνο εάν, α) έτσι ορίζεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης ή β) υπάρξει αντίστοιχο αίτημα κατά τη διαμονή των Επισκεπτών, και αφού ο Διευθυντής του Ξενοδοχείου έχει δώσει την έγκρισή του και ο Πελάτης έχει εξοφλήσει το πρόσθετο ποσό χρέωσης.

 

5.3. Σε περίπτωση που ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του δεν αναχωρήσουν από το δωμάτιο ή τα δωμάτιά τους έως τις 12:00 κατά την ημέρα της αναχώρησής τους (καθυστερημένο check out), το Ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει πρόσθετη χρέωση, ανάλογα με την ώρα κατά την οποία ο Πελάτης και οι Επισκέπτες αναχώρησαν τελικά από το δωμάτιο ή τα δωμάτια. Αν ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του αναχωρήσουν από το δωμάτιο πριν από τις 18:00 κατά την ημέρα της αναχώρησής τους, τότε ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει ποσό αντίστοιχο του 50% της τιμής του δωματίου για τη συγκεκριμένη ημέρα. Αν ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του αναχωρήσουν από το δωμάτιο μετά τις 18:00 κατά την ημέρα της αναχώρησής τους, τότε ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει το 100% της τιμής του δωματίου για τη συγκεκριμένη ημέρα.

 

 1. ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ, ΤΙΜΑΛΦΗ & ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

 

Σε περίπτωση που χάσετε αντικείμενα, τιμαλφή ή οτιδήποτε στην ιδιοκτησία σας κατά τη διαμονή σας στο Ξενοδοχείο μας, θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τη ρεσεψιόν του Ξενοδοχείου. Προς διευκόλυνση των Επισκεπτών μας, όλα τα απολεσθέντα, τιμαλφή ή άλλα αντικείμενα που έχουν βρεθεί φυλάσσονται για έναν (1) μήνα από την ημερομηνία εύρεσής τους. Σε περίπτωση που βρούμε αντικείμενα και τιμαλφή, δεν υποχρεούμαστε να επικοινωνήσουμε με τους Επισκέπτες μας, για να τους ενημερώσουμε επί τούτου. Εάν δεν ειδοποιηθούμε από τους Επισκέπτες μας ότι έχουν χάσει συγκεκριμένα αντικείμενα, τιμαλφή ή άλλη ιδιοκτησία εντός ενός (1) μήνα από την αναχώρησή τους (ημερομηνία check out), το Ξενοδοχείο μας δε θα έχει καμία υποχρέωση να τα επιστρέψει, καθώς είναι πολιτική μας να πετάμε τυχόν απολεσθέντα αντικείμενα, τιμαλφή και άλλα που βρίσκονται στο ξενοδοχείο μας μετά το πέρας ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση επιστροφής απολεσθέντων, τιμαλφών και άλλων αντικειμένων σε εσάς, τα έξοδα αποστολής ή ταχυμεταφορών επιβαρύνουν εσάς.

 

 1. ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΤΙΜΑΛΦΗ & ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

Το Ξενοδοχείο δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αντικείμενα, τιμαλφή ή άλλη ιδιοκτησία των Επισκεπτών μας έχουν κλαπεί. Είναι υποχρέωση σας να προστατεύσετε την ιδιοκτησία σας και να κρατήσετε τα τιμαλφή σας ασφαλή. Ενθαρρύνουμε τους Επισκέπτες μας να κλειδώνουν τα δωμάτια τους καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας τους από αυτά. Προς διευκόλυνση σας, σε παρέχουμε επίσης ένα χρηματοκιβώτιο σε κάθε δωμάτιο του Ξενοδοχείου μας. Οι Επισκέπτες μας οφείλουν να ενημερώνουν τη ρεσεψιόν του Ξενοδοχείου άμεσα, σε περίπτωση κλοπής αντικειμένων, ιδιοκτησίας ή άλλων τιμαλφών, ώστε να ειδοποιείται η αστυνομία το συντομότερο δυνατό.

 

 1. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

 

Οι Επισκέπτες μας είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στο δωμάτιο του Ξενοδοχείου ή σε έπιπλα και εξοπλισμό σε αυτό, καθώς και στη μονάδα του ξενοδοχείου λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που οφείλεται σε αυτούς ή τους προσκεκλημένους τους. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης ευθύνεται για τις ζημιές από κοινού με τους Επισκέπτες και τους προσκεκλημένους του. Εάν εντοπιστούν υλικές ζημιές μετά την αναχώρηση των Επισκεπτών, το Ξενοδοχείο μας διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του Πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, το Ξενοδοχείο μας διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον Πελάτη με το κόστος αντικατάστασης τυχόν αντικειμένων που καταστράφηκαν ή αφαιρέθηκαν από τον Πελάτη, τους Επισκέπτες ή τους προσκεκλημένους του χωρίς τη συγκατάθεση του Ξενοδοχείου. Η χρέωση θα αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό για την αντικατάσταση του χαμένου ή κατεστραμμένου αντικειμένου, επίπλου ή εξοπλισμού.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

 

9.1. Το Ξενοδοχείο είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών διαμονής στους Επισκέπτες του Ξενοδοχείου όπως αυτές αναφέρονται στον ιστότοπο του και στην Επιβεβαίωση Κράτησης, με τη δέουσα επιμέλεια και επαγγελματισμό, επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευθύνη, όπως αυτή αναμένεται από οποιοδήποτε ξενοδοχείο ανά τον κόσμο. Το Ξενοδοχείο εφαρμόζει μια αυστηρή και υψηλής ποιότητας πολιτική για την υγιεινή και την ασφάλεια, ειδικά σε σχέση με το φαγητό και το ποτό που διατίθεται στο Ξενοδοχείο. Τα ξενοδοχεία μας συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεωτικές διατάξεις των κανονισμών και της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια στην Ελλάδα.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 

10.1. Οι Επισκέπτες θα πρέπει να συμπεριφέρονται κόσμια και να έχουν καλούς τρόπους κατά τη διαμονή τους στα ξενοδοχεία μας. Προκειμένου να σεβαστούμε το δικαίωμα όλων των επισκεπτών των να κάνουν σωστή χρήση όλων των εγκαταστάσεων των ξενοδοχείων, οι Επισκέπτες μας υποχρεούνται να ακολουθούν τους ενδυματολογικούς κώδικες όταν χρησιμοποιούν ορισμένες εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου, όπως τα εστιατόρια, στα οποία οι υπάλληλοι του Ξενοδοχείου μπορούν να αρνηθούν την είσοδο σε Επισκέπτες που δεν συμμορφώνονται με αυτούς τους κώδικες. Οι Επισκέπτες δεν πρέπει να συμπεριφέρονται ακατάλληλα, να προκαλούν θορύβους που ενοχλούν άλλους επισκέπτες, να κάνουν οποιαδήποτε ζημιά, να προκαλούν τραυματισμούς ή να προσβάλλουν τρίτους, είτε υπαλλήλους του Ξενοδοχείου ή άλλους επισκέπτες του Ξενοδοχείου. Το Ξενοδοχείο ενδέχεται να αρνηθεί την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα δωμάτια ή τη μονάδα του σε Επισκέπτες που δεν συμμορφώνονται με τους προαναφερθέντες κανόνες, καθώς και σε όσους δεν ακολουθούν τα κατάλληλα πρότυπα υγιεινής ή έχουν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ που οδηγούν σε ακατάλληλη συμπεριφορά. Σε περίπτωση θανάτου, τραυματισμού ή άλλης ζημίας για τα οποία ευθύνονται συγκεκριμένοι Επισκέπτες, το Ξενοδοχείο μπορεί να παράσχει τις προσωπικές τους πληροφορίες στην αστυνομία για την έναρξη σχετικών διαδικασιών δίωξης. Οι ίδιοι θα φέρουν την ευθύνη για την αποζημίωση του Ξενοδοχείου και θα αποποιηθούν την όποια ευθύνη του Ξενοδοχείου απέναντι σε αξιώσεις και αγωγές τρίτων μερών ή υπαλλήλων που προκλήθηκαν εξαιτίας των πράξεων τους.

 

10.2. Δεν επιτρέπονται τα ζώα ή τα κατοικίδια στα Ξενοδοχεία μας εκτός από συγκεκριμένους τύπους δωματίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτρέψουμε την είσοδο σκύλων υπηρεσίας ή άλλες παρεκκλίσεις στην πολιτική αυτή, εφόσον έχει υπάρξει αντίστοιχο αίτημα στο Ξενοδοχείο, το οποίο έχει εγκριθεί από εμάς και περιλαμβάνεται στην Επιβεβαίωση Κράτησης.

 

10.3. Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά μέσα στο Ξενοδοχείο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δωματίων, των κοινόχρηστων χώρων, των ασανσέρ, των διαδρόμων, του σαλονιού, του λόμπι, του χώρου πρωινού και των εστιατορίων. Όσο βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο έξω από το Ξενοδοχείο ή στα μπαλκόνια, συνιστάται στους Επισκέπτες μας να αποφεύγουν να καπνίζουν κοντά σε άλλους επισκέπτες, με τρόπο που να διαταράσσει τη διαμονή τους και τη δυνατότητα τους να απολαμβάνουν τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας.

 

10.4. Τα ξενοδοχεία μας δεν παρέχουν χώρο στάθμευσης για όλα τα οχήματα των Επισκεπτών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί χώρος στάθμευσης, συμφωνείται ότι το Ξενοδοχείο δε φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των οχημάτων των Επισκεπτών και ότι οι Επισκέπτες θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη, ώστε να καλύψουν τυχόν ζημίες, καταστροφές ή κλοπές. Επίσης εφόσον τα αυτοκίνητα των πελατών εμποδίζουν άλλα οχήματα στον χώρο απαιτητέ να προσκομίζουν το κλειδί του οχήματος τους στην reception μας οπού και πάλι δεν φέουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπών κτλ

 

10.5. Μπορείτε να καταναλώσετε ποτά και φαγητά που διατίθενται στο μίνι μπαρ του δωματίου σας. Σε αυτή την περίπτωση, το δωμάτιο σας θα χρεωθεί με το αντίτιμο κάθε αντικειμένου που καταναλώσατε. Στο δωμάτιο σας μπορείτε να βρείτε έναν τιμοκατάλογο για τα προϊόντα στο μίνι μπαρ καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία δωματίου. Για ειδικά αιτήματα μπορείτε να ειδοποιήσετε την υπηρεσία δωματίου ή τη ρεσεψιόν του Ξενοδοχείου.

 

10.6. Οι Επισκέπτες δεν επιτρέπεται να φέρνουν δικά τους φαγητά και ποτά στο Ξενοδοχείο. Σε περίπτωση ασθένειας, δηλητηρίασης, σαλμονέλας ή άλλης ασθένειας που προκληθεί από φαγητό ή ποτό που φέρατε στο Ξενοδοχείο, είστε υπεύθυνοι για την άμεση ενημέρωση της ρεσεψιόν του Ξενοδοχείου και για την αποποίηση ευθύνης του Ξενοδοχείου εναντίον οποιασδήποτε αξίωσης τρίτων μερών για ζημίες που προκλήθηκαν από ασθένειες που μεταδόθηκαν σε άλλους επισκέπτες ή υπαλλήλους του Ξενοδοχείου.

 

10.7. Δεν επιτρέπεται να υπενοικιάζετε το δωμάτιο που σας παρείχε το Ξενοδοχείο ούτε να παρέχετε διαμονή στο δωμάτιο αυτό σε τρίτα μέρη. Κατά την άφιξη σας υποχρεούστε να δηλώνετε τον ακριβή αριθμό επισκεπτών που θα διαμένουν στα δωμάτια για τα οποία έχετε κάνει κράτηση. Δεν επιτρέπονται επιπλέον επισκέπτες, εκτός αν έχει υπάρξει έγκριση από τον διευθυντή του Ξενοδοχείου, οπότε και ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.

 

10.8. Σε περίπτωση που ένας Επισκέπτης έχει κάποια σωματική ή νοητική αναπηρία, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει το Ξενοδοχείο πριν την Επιβεβαίωση Κράτησης ή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το check in. Αν το Ξενοδοχείο δεν ενημερωθεί ότι ένας Επισκέπτης έχει κάποια σωματική αναπηρία, τότε το Ξενοδοχείο δε φέρει καμία ευθύνη προς τον Πελάτη ή τον εν λόγω Επισκέπτη, αν εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου χρήση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων ή σωστή χρήση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και ο Πελάτης θα πρέπει να πληρώσει το πλήρες ποσό που ισχύει για την κράτησή του. Οι Επισκέπτες με νοητική αναπηρία πρέπει να συνοδεύονται από επαγγελματία παραϊατρικό υπάλληλο ή ιατρό που θα μπορεί να παράσχει την απαραίτητη θεραπεία, αν χρειαστεί, ειδάλλως το Ξενοδοχείο δύναται να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης για τον συγκεκριμένο Επισκέπτη, χωρίς καμία υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό της προκαταβολής.

 

10.9. Σε περίπτωση που το Ξενοδοχείο διαθέτει υπηρεσίες ασύρματου δικτύου (wi-fi), υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με την πολιτική σωστής χρήσης του, η οποία σας παρέχεται ηλεκτρονικά κατά την ενεργοποίησή του. Ενδεικτικά, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες για παράνομες ή δόλιες πράξεις, συκοφαντική δυσφήμιση, προσβολές σε τρίτα μέρη, προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή για να προχωρήσετε σε πράξεις που θα οδηγήσουν σε άρνηση της υπηρεσίας. Επιπλέον, οι Επισκέπτες υποχρεούνται να σέβονται το απόρρητο και να συμμορφώνονται με το σύνολο της εν λόγω νομοθεσίας, τους κανονισμούς και τις οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους κατά τη χρήση των υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi). Το Ξενοδοχείο ενδέχεται να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά την παροχή υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi) σε Επισκέπτες που δεν συμμορφώνονται με τις νομικές τους υποχρεώσεις ή με την κατάλληλη πολιτική χρήσης του wi-fi του Ξενοδοχείου, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο Επισκέπτης μπορεί να απευθυνθεί στη ρεσεψιόν του Ξενοδοχείου και οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου (wi-fi) θα αποκατασταθούν αφού πρώτα το αίτημα εγκριθεί από τον διευθυντή του Ξενοδοχείου. Το Ξενοδοχείο ενδέχεται επίσης να αναστείλει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi) με σκοπό τη συντήρηση, υποστήριξη ή αναβάθμιση των συστημάτων του, στην οποία περίπτωση το Ξενοδοχείο δε φέρει ευθύνη απέναντι στους Επισκέπτες για την έλλειψη διαθεσιμότητας υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi), εφόσον κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι υπάρχει νόμιμος και έγκυρος λόγος για την έλλειψη διαθεσιμότητας υπηρεσιών ασύρματου δικτύου (wi-fi) για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

 

10.10. Σε περίπτωση ύπαρξης παραπόνων, σας ενθαρρύνουμε να ενημερώσετε τον διευθυντή του Ξενοδοχείου ή τη ρεσεψιόν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας σε αυτό. Διαφορετικά, υπάρχει η πιθανότητα το Ξενοδοχείο να μην εξετάσει το παράπονο σας, αν αυτό υποβληθεί μετά από την αναχώρηση σας. Σε κάθε περίπτωση, το Ξενοδοχείο δεν υποχρεούται να εξετάσει ή να απαντήσει σε οποιοδήποτε παράπονο υποβάλλεται έξι (6) μήνες μετά την αναχώρηση του Επισκέπτη. Σε αυτή την περίπτωση παραιτείστε των δικαιωμάτων σας για υποβολή παραπόνων σε οποιαδήποτε αρμόδια διοικητική αρχή ή Δικαστήριο.

 

 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

 

Το Ξενοδοχείο μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε Επιβεβαίωση Κράτησης ή οποιαδήποτε κράτηση, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να χρειαστεί να αποζημιώσει τον Πελάτη ή τους Επισκέπτες. Ενδεικτικά, το Ξενοδοχείο μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε κράτηση σε περίπτωση που:

 

11.1. Ο Πελάτης έχει δώσει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες όσον αφορά τις προσωπικές του πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας.

 

11.2. Ο Πελάτης και οι Επισκέπτες του καταπατήσουν οποιαδήποτε διάταξη της εν λόγω Σύμβασης, οι οποίες θεωρούνται όλες ουσιώδεις.

 

11.3. Το Ξενοδοχείο έχει βάσιμους λόγους να υποθέσει ότι η χρήση υπηρεσιών διαμονής μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ξενοδοχείου, την ασφάλεια ή την εικόνα του ξενοδοχείου στο κοινό χωρίς αυτό να μπορεί να αποδοθεί στο ίδιο το Ξενοδοχείο ή/και την εταιρεία αυτού.

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να κρατήσει την προκαταβολή που κατέθεσε ο Πελάτης ως αποζημίωση.

 

 1. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

 

Τα ξενοδοχεία μας συνεργάζονται με Πράκτορες Κράτησης, ώστε να προωθήσουν τις υπηρεσίες διαμονής τους και να αυξήσουν τον αριθμό των κρατήσεων στα ξενοδοχεία τους. Ωστόσο, τα ξενοδοχεία μας είναι ανεξάρτητοι εξωτερικοί συνεργάτες τους και δεν τους ελέγχουν. Σε αυτό το πλαίσιο, συνάπτουμε συμφωνίες με τους Πράκτορες Κράτησης, αλλά δεν μπορούμε να δεσμευτούμε απέναντι στις υποσχέσεις τους που δε συνάδουν με τις υπηρεσίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας ή αποκλίνουν σημαντικά από τις δυνατότητες και τις τιμές μας. Σε αυτό το πλαίσιο, αν τρίτα μέρη έχουν υποσχεθεί προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται στον επίσημο ιστότοπό μας ή τιμές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμφωνίες μας, δε φέρουμε καμία ευθύνη για την παραποίηση στοιχείων ή τις ψευδείς υποσχέσεις των Πρακτόρων Κράτησης.

 

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

 

Τα ξενοδοχεία μας επιτρέπουν σε Τρίτα Μέρη να παρέχουν υπηρεσίες στους Επισκέπτες μας, όπως π.χ. δραστηριότητες, αθλήματα, σκι ή άλλα θαλάσσια σπορ, εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές και άλλες σχετικές υπηρεσίες. Τέτοιου είδους Υπηρεσίες Τρίτων χρεώνονται επιπλέον από τα Τρίτα Μέρη, είτε άμεσα ή, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, χρεώνονται από το Ξενοδοχείο εκ μέρους των Τρίτων Μερών ή μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας. Τα ξενοδοχεία μας δεν ελέγχουν τα Τρίτα Μέρη, τα οποία αποτελούν ανεξάρτητες εταιρείες, ούτε μπορούμε να τους επιβάλλουμε συγκεκριμένες πολιτικές και υποχρεώσεις. Ωστόσο, τους ενθαρρύνουμε να θέτουν σε ισχύ έγκυρα ασφαλιστήρια συμβόλαια και να υιοθετούν κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας. Οι Επισκέπτες μας μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιου είδους υπηρεσίες τρίτων με δική τους ελεύθερη βούληση, επιλογή και ευθύνη. Τα ξενοδοχεία μας δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες, τραυματισμούς ή ατυχήματα που ενδέχεται να προκληθούν από οποιονδήποτε Επισκέπτη χρησιμοποιεί τις εν λόγω Υπηρεσίες Τρίτων.

 

 1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GDPR

 

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για πολλούς λόγους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ελληνικού Δικαίου και της Αστυνομίας, ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε διαμονή και άλλες υπηρεσίες και να επιβάλλουμε χρεώσεις. Με τη συγκατάθεση σας, μπορούμε, επίσης, να συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε, κοινοποιήσουμε, αποθηκεύσουμε και επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όσον αφορά τις προτιμήσεις, τις επιλογές, τη συμπεριφορά, τα σχόλια και τις προτάσεις σας, προκειμένου να σας παράσχουμε βελτιωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθώς και να σας παράσχουμε ενημερωτικά δελτία, διαφημίσεις και άλλο προωθητικό υλικό, ειδικές προσφορές, για να σας αποστείλουμε σχετικά μηνύματα ή για να διεξάγουμε έρευνες για την ικανοποίηση των πελατών. Όλα τα ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες επεξεργασίας μας, καθώς και τα δικαιώματα σας όσον αφορά στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων διατυπώνονται λεπτομερώς στην Πολιτική Απορρήτου μας και στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, που επισυνάπτονται ως Παράρτημα στη Φόρμα Εγγραφής.

 

Στην παρούσα πολιτική αναλύονται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για σας, τους πελάτες του ξενοδοχείου, δηλαδή όλες οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορεί να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, ο τρόπος συλλογής και προστασίας τους, ο τρόπος και ο σκοπός επεξεργασίας τους, καθώς και τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και τη λοιπή Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία.

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ

 

Υπεύθυνoι Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι οι Μανιάτης Αθανάσιος του Βασιλείου και Μανιάτης Βασίλειος του Αθανασίου για τις εταιρίες ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕ ΑΦΜ 041453668 ΚΑΙ ΑΘ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ ΑΦΜ 800100707 αντίστοιχα.Η παρούσα πολιτική αφορά μόνον τους πελάτες του ξενοδοχείου.

 

Ειδικότερα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας στοιχεία

 

Υποχρεωτικά στοιχεία:

 

Προσωπικά στοιχεία: ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, είδος και αριθμός εντύπου ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα), τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail (εφόσον η κράτηση γίνεται ηλεκτρονικά), ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, κλπ.

Στοιχεία τιμολόγησης: αριθμός πιστωτικής και εφόσον ζητηθεί τιμολόγιο ενδεικτικά ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

Ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, τύπος και αριθμός δωματίου διαμονής.

Προαιρετικά στοιχεία και προτιμήσεις

 

Προτιμήσεις σας : όπως δωμάτιο μη-καπνιστών, προτιμώμενος όροφος, τύπος κρεβατιού, ή ιδιαιτερότητες θρησκευτικές και άλλες, αριθμός πτήσης.

Ιατρικά δεδομένα σχετιζόμενα με την υγεία σας : ενδεικτικώς τροφικές και άλλες αλλεργίες, κινητικά προβλήματα, τα οποία συλλέγονται και καταχωρούνται κατόπιν αιτήματος σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Ε-mail : εφόσον η κράτηση δεν γίνεται ηλεκτρονικά και επιθυμείτε την μεταξύ μας επικοινωνία με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Επίσης επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα :

 

κληθέντες αριθμούς τηλεφώνου μέσω τηλεφωνικού κέντρου,

πληροφορίες/εικόνες ληφθείσες μέσω της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης , που λειτουργούν νόμιμα σε χώρους μας για λόγους ασφαλείας και προστασίας προσώπων και αγαθών, για την οποία ενημερώνεστε μόλις εισέρχεσθε σε αυτούς από αναρτημένες πινακίδες

Κατά την επίσκεψή σας στο διαδικτυακό μας τόπο,  ο web server μας καταγράφει αυτόματα στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας (ενδεικτικά τη διεύθυνση IP σας, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες του ιστοχώρου που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, πληροφορίες τοποθεσίας), ενώ ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην έξυπνη συσκευή κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο (βλ. παρακάτω)

 

Τα στοιχεία που συλλέγουμε για άτομα κάτω των 16 ετών μας γνωστοποιούνται από γονέα/κηδεμόνα.

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

 

Συλλέγουμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα απευθείας από σας κατά τη διαδικασία κράτησης δωματίου, άφιξης, αναχώρησης, πληρωμής, κατά τη χρήση υπηρεσιών του ξενοδοχείου (εστιατόρια, υπηρεσίες, ψυχαγωγία), κατά την εγγραφή σας σε προγράμματα πιστότητας, τη συμμετοχή σας σε έρευνες, διαγωνισμούς και παιχνίδια, κατά την εγγραφή σας σε λίστες παραληπτών του ψηφιακού ενημερωτικού δελτίου του ξενοδοχείου (newsletter), καθώς και κατά την υποβολή οιουδήποτε είδους γραπτής ή ηλεκτρονικής εγγραφής, κλπ (είτε στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναφθείσης σύμβασης μίσθωσης δωματίου, είτε κατά δήλωση ενδιαφέροντος και ρητή συγκατάθεση σας).

Τέλος, συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτους, ήτοι ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικούς πράκτορες, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων.

Δηλώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας στο πλαίσιο αυστηρά ελεγχόμενης και ασφαλούς διαδικασίας, είναι απολύτως διασφαλισμένα και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή πώλησης τους σε τρίτους. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση μας κατωτέρω.

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

 

Τα προσωπικά δεδομένα σας, όπως έχουν κατά τα ανωτέρω συγκεντρωθεί, χρησιμοποιούνται:

 

Για την παροχή υπηρεσιών διαμονής, εστίασης και περιποίησης, καθώς και για τη διεκπεραίωση εκδηλώσεων από το ξενοδοχείο

 

Για τη διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ μας

 

Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις φορολογικές μας υποχρεώσεις (π.χ. έκδοσης τιμολογίου ή απόδειξης)

 

Για τη δημιουργία και εγγραφή σας στο πρόγραμμα πιστότητας, ώστε με τη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεση σας, να είναι δυνατή η κατάρτιση προφίλ και περαιτέρω να παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσής σας για τις τρέχουσες εμπορικές ενέργειες (marketing και προωθητικές), για τη δυνατότητα συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας και δωρεάν παροχές ή προσφορές. Ο τρόπος επικοινωνίας εξαρτάται από την ειδική επιλογή σας, όπως αυτή προκύπτει από τη γραπτή συγκατάθεση σας

 

Για τη δημιουργία αρχείων στατιστικής παρακολούθησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων με σκοπό την επιλογή βέλτιστων εμπορικών πρακτικών ικανοποίησης και ανταμοιβής των πελατών

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η συλλογή και η επεξεργασία των υποχρεωτικών προσωπικών δεδομένων που γίνεται κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο, καθώς και η παροχή των κάθε είδους υπηρεσιών μας προς εσάς, στηρίζεται στη σχέση πελάτη και ξενοδοχείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και τη μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση μίσθωσης δωματίου και παροχής υπηρεσιών.

Η συλλογή και η επεξεργασία των προαιρετικών προσωπικών δεδομένων που γίνεται για εμπορικούς σκοπούς στηρίζεται στη γραπτή συγκατάθεση σας για τους σκοπούς που έχουν προαναφερθεί και κατόπιν αυτού, ομοίως δεν τίθεται θέμα νομιμότητας για την επεξεργασία τους, καθόσον ήδη κάθε πελάτης έχει επαρκώς ενημερωθεί.

Περαιτέρω, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι νόμιμη εφόσον επιβάλλεται για σκοπούς γενικότερου εννόμου συμφέροντος ή για σκοπούς εναρμόνισης της λειτουργίας μας προς την Εθνική ή και την Κοινοτική  νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ’ όψιν επίσης την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να τα διατηρήσουμε για να ανταποκριθούμε σε τυχόν αιτήματα / αμφισβητήσεις / ελέγχους και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας σε περίπτωση άσκησης τυχόν αξιώσεων

 

 

 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους πελάτες στο ξενοδοχείο καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους (χρήστες), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με τη χρήση και συνύπαρξη πρόσθετων προγραμμάτων ασφάλειας αυτών.

Περαιτέρω, εφαρμόζουμε αυστηρά οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες προστασίας των προσωπικών δεδομένων από ενδεχόμενη αλλοίωση, απώλεια, μη προβλεπόμενη ή παράνομη επεξεργασία, αφενός με την εγκατάσταση των διακομιστών-εξυπηρετητών (servers) σε χώρους κτιριακής εγκατάστασης, όπου επιτρέπεται περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση, και αφετέρου με τη χορήγηση περιορισμένων δικαιωμάτων των χρηστών στο απολύτως ελάχιστα αναγκαίο επίπεδο πρόσβασης.

 

 

 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

 

Είναι δυνατό, στο πλαίσιο της άσκησης της εταιρικής μας δραστηριότητας, να καταστεί αναγκαία η περιορισμένη χορήγηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους συνεργάτες, με απόλυτα προσδιορισμένο αποκλειστικό σκοπό.  Πρόκειται για περιπτώσεις παροχής από την πλευρά τρίτων εξειδικευμένων υπηρεσιών προς το ξενοδοχείο και συγκεκριμένα για την υλοποίηση μαζικής επικοινωνίας των προωθητικών ενεργειών μας προς εσάς -τους πελάτες μας- μέσω sms και e-mails. Για την ενημέρωση σας για τυχόν προσφορές, κλπ., θα έχετε χορηγήσει τη ρητή συγκατάθεση σας, κατά τα ανωτέρω. Επομένως, δεν αφορά σε περίπτωση χορήγησης όλων των προσωπικών δεδομένων και μάλιστα εκείνων, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας που ζητάμε να μας παρασχεθεί από τους τρίτους αυτούς. Η χορήγηση των δεδομένων  διέπεται από προηγούμενη γραπτή σύμβαση μεταξύ του ξενοδοχείου και του τρίτου συνεργάτη, υπό την προϋπόθεση δέσμευσής του για την εφαρμογή πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ανάληψη των ευθυνών που προκύπτουν από τη νομοθεσία μας.

Περαιτέρω, το ξενοδοχείο, όπως και κάθε άλλου είδους επιχείρηση, ενδέχεται να υποχρεωθεί στη χορήγηση προσωπικών δεδομένων προς τις αρμόδιες Δημόσιες, Δικαστικές, Αστυνομικές Αρχές, κλπ., σε περιπτώσεις κλήτευσης, εντάλματος έρευνας, άλλης δικαστικής διαδικασίας, συμμόρφωσης με δικαστικές,  ρυθμιστικές ή  διοικητικές αποφάσεις, σε περιπτώσεις προστασίας και υπεράσπισης της ίδιας της επιχείρησης, των προϊσταμένων, διευθυντών και υπαλλήλων της, καθώς και προς τους συνεργάτες της δικηγόρους όταν εγείρονται αγωγές, αξιώσεις ή διαμάχες. Επίσης συνεργαζόμαστε με τρίτους συνεργάτες μας (παρόχους υπηρεσιών διαχείρισης της ιστοσελίδας μας, συντήρησης του τηλεφωνικού μας κέντρου, ελέγχου και διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων μας, κλπ), οι οποίοι άπαντες διασφαλίζουν το απόρρητο των δεδομένων και μας παρέχουν τα σχετικά εχέγγυα για την προστασία και ασφάλεια τους με έγγραφες μεταξύ μας συμβάσεις.

Διαβίβαση πληροφοριών που σας αφορούν προς τρίτους ή/και ανταλλαγή πληροφοριών είναι δυνατή εντός του πλαισίου διαχείρισης της κράτησης σας, στις περιπτώσεις μεσολάβησης ταξιδιωτικών γραφείων, τουριστικών πρακτόρων ή παρόχων υπηρεσιών online κρατήσεων σε καταλύματα μέσω των οποίων προβαίνετε σε  ηλεκτρονική/διαδικτυακή κράτηση δωματίου.

 

 

Google analytics :

 

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία GoogleAnalytics για την άντληση στοιχείων σχετικά με τις διαφημίσεις μας (π.χ. δημογραφικά στοιχεία) και τηρούμε τις προδιαγραφές της πολιτικής της Google “Απαιτήσεις πολιτικής για τις λειτουργίες διαφήμισης του «Google Analytics».

 

 

 

Δικαιώματα πελατών / άσκηση αυτών :

 

Η ισχύουσα περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων Νομοθεσία, προβλέπει τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας. Τα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα πληροφόρησης, δυνατότητα υποβολής αιτήματος πρόσβασης στα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα, δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών, δυνατότητα περιορισμού του τρόπου επεξεργασίας τους ή καθολικής εναντίωσης στην επεξεργασία αυτή, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος για διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο μέρος (γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων»).

 

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας οποτεδήποτε, στις περιπτώσεις που αυτή (η συγκατάθεση) είναι προαπαιτούμενο για τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων σας. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

 

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορεί να γίνει εγγράφως μέσω της Φόρμας Αιτήματος Υποκειμένου την οποία μπορείτε να βρείτε στην Υποδοχή του Ξενοδοχείου και να την υποβάλλετε αυτοπροσώπως, είτε να την αποστείλετε ταχυδρομικώς στην άνω διεύθυνση ή μέσω email στο info@maniatis-hotels.gr  πάντα με το γνήσιο της υπογραφής σας.  Η άσκηση των δικαιωμάτων γίνεται χωρίς χρέωση, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

 

Στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να υποβάλλετε και οποιοδήποτε άλλο ερώτημα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, ως ανωτέρω.

 

Για την υλοποίηση αιτήματος άσκησης δικαιώματος, ακολουθείται διαδικασία στην οποία περιλαμβάνεται απαραίτητα και ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

 

Ομοίως, η νομοθεσία μας προβλέπει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, http://www.dpa.gr/.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

15.1. Εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου αναφέρεται ρητά στη Σύμβαση, τα ξενοδοχεία μας αποποιούνται οποιαδήποτε εκπροσώπηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, νόμιμη ή άλλη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλων εγγυήσεων που προκύπτουν από την εκτέλεση της συμφωνίας.

 

15.2. Η ευθύνη του Ξενοδοχείου ορίζεται και υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, το Ξενοδοχείο δε φέρει υπό καμία συνθήκη καμία ευθύνη απέναντι στον Πελάτη και στους Επισκέπτες για έμμεσες, επακόλουθες, ειδικές, τυχαίες ή κυρωτικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εισοδήματος ή ευκαιρίας. Βάσει της παρούσας Σύμβασης η ευθύνη του Ξενοδοχείου περιορίζεται στα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη για τις υπηρεσίες διαμονής κατά τη διαμονή τους, όταν το συγκεκριμένο συμβάν έλαβε χώρα.

 

15.3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης, τραυματισμού ή ζημίας που υπέστη οποιοσδήποτε Επισκέπτης λόγω εσκεμμένης ή σκόπιμης πράξης του Ξενοδοχείου ή των υπαλλήλων του ή λόγω σοβαρής αμέλειας των προαναφερθέντων, το Ξενοδοχείο ενδέχεται να θεωρηθεί υπεύθυνο από τα αρμόδια δικαστήρια να αποζημιώσει τον Επισκέπτη. Σε αυτή την περίπτωση, η ευθύνη του Ξενοδοχείου δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) ως πλήρη αποζημίωση για οποιεσδήποτε ή και όλες τις ζημίες που προκλήθηκαν στον Επισκέπτη.

 

15.4. Σε περίπτωση οποιουδήποτε παραπόνου, ζημίας ή τραυματισμού ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αξίωσης ενάντια στο Ξενοδοχείο, ο Επισκέπτης οφείλει να ενημερώσει το ξενοδοχείο το συντομότερο δυνατό και σε καμία περίπτωση αργότερα από ένα (1) έτος μετά την αναχώρηση του Επισκέπτη από το Ξενοδοχείο ή από την εμφάνιση του γεγονότος που οδήγησε στην αξίωση ή στο παράπονο. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, το Ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι στον Επισκέπτη του και απαλλάσσεται από οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη και ο Επισκέπτης παραιτείται από το δικαίωμα του να υποβάλει οποιαδήποτε αξίωση ή να κινήσει οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία ενάντια στα Ξενοδοχεία μας.

 

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 

16.1. Ως «Συμβάν Ανωτέρας Βίας» νοείται πόλεμος ή τρομοκρατική ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης στον κυβερνοχώρο), ταραχές, εμφύλιες αναταραχές, πυρηνικά ατυχήματα ή θεομηνία (όπως πλημμύρες, καταιγίδες, ακραίες καιρικές συνθήκες, σεισμοί ή κεραυνοί), απεργίες, ενέργειες της κυβέρνησης, πυρκαγιά ή σοβαρή έκρηξη, κακόβουλη επίθεση, ασθένειες, πανδημία ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση εκτός ελέγχου των ξενοδοχείων μας.

 

16.2. Εάν η λειτουργία οποιουδήποτε καταλύματος ή άλλης υπηρεσίας που παρέχεται από το Ξενοδοχείο εμποδίζεται ή οι υποχρεώσεις του δεν μπορούν να εκπληρωθούν λόγω οποιουδήποτε λόγου ή οποιουδήποτε συνδυασμού Συμβάντων Ανωτέρας Βίας, το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής επιλογής ή ευχέρειας ώστε είτε να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης και να επιστρέψει την κατάθεση στον Πελάτη ή να παρέχει τη δυνατότητα στον Πελάτη να αλλάξει την ημερομηνία της κράτησης του σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την έγκριση του Ξενοδοχείου, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δύο περιπτώσεις ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί εντός εύλογου διαστήματος για την εμφάνιση και τη φύση του Συμβάντος Ανωτέρας Βίας.

 

16.3. Επιπλέον, το Ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής επιλογής ή ευχέρειας ώστε είτε να ακυρώσει την Επιβεβαίωση Κράτησης και να επιστρέψει την κατάθεση στον Πελάτη ή να παρέχει τη δυνατότητα στον Πελάτη να αλλάξει την ημερομηνία της κράτησης του σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την έγκριση του Ξενοδοχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις όπου:

 

Το σύνολο ή σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου, όπου βρίσκονται τα δωμάτια για τα οποία έχει γίνει κράτηση, πρέπει να υποβληθεί σε επείγουσα ή υποχρεωτική συντήρηση ή

 

Υπάρχει αδυναμία παροχής φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο Ξενοδοχείο η οποία δεν εμπίπτει στον έλεγχο του Ξενοδοχείου ή

 

Κρίνεται απαραίτητο για την πρόληψη ή τον περιορισμό μιας πανδημίας ή της εξάπλωσης οποιασδήποτε άλλης ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης απειλής για την υγεία και την ασφάλεια.

 

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

17.1. Ο Πελάτης και οι Επισκέπτες δεν δύνανται να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση σε τρίτους βάσει της παρούσας Σύμβασης ή της Επιβεβαίωσης Κράτησης, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ξενοδοχείου.

 

17.2. Ουδεμία παραίτηση των ξενοδοχείων μας από την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης της εν λόγω Σύμβασης δεν θα αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση αυτής ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Σύμβασης. Εξαιρουμένης της περίπτωσης όπου ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, καμία αποτυχία άσκησης ή καθυστέρηση της άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος, αποκατάστασης, εξουσίας ή προνομίου που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση από τα ξενοδοχεία μας δεν θα λειτουργεί ή θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτήν. Αντιστοίχως, ουδεμία μεμονωμένη ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, ένδικου βοηθήματος, εξουσίας ή προνομίου δεν θα αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, ένδικου βοηθήματος, εξουσίας ή προνομίου των ξενοδοχείων μας.

 

17.3. Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων κριθεί ως ανεφάρμοστη, άκυρη ή παράνομη, οι υπόλοιπες διατάξεις των εν λόγω Γενικών Όρων & Προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και τα ξενοδοχεία μας οφείλουν να τροποποιήσουν τις ανεφάρμοστες, άκυρες ή παράνομες διατάξεις προκειμένου να είναι έγκυρες, νόμιμες και εφαρμόσιμες.

 

17.4. Καμία αναθεώρηση, τροποποίηση ή υπαναχώρηση, τερματισμός ή μη εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης δεν τίθεται σε εφαρμογή χωρίς να προηγηθεί έγγραφη έγκριση τους από το Ξενοδοχείο. Οι εν λόγω Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε τροποποιήσεις ανά διαστήματα. Σε αυτή την περίπτωση, η αναθεωρημένη έκδοση θα δημοσιεύεται εδώ συνοδευόμενη από αλλαγή της ημερομηνίας της «Τελευταίας Ενημερωμένης Έκδοσης» (ημερομηνία από την οποία θα τίθεται σε ισχύ) στο τέλος αυτού του εγγράφου. Ως εκ τούτου, συνίσταται να συμβουλεύεστε τις εκδόσεις που δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ειδικά όταν κάνετε κράτηση σε ένα από τα ξενοδοχεία μας.

 

17.5. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από, ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τους Νόμους της Ελλάδας, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε συγκρούσεις νομοθετικών διατάξεων ή αρχών. Κάθε διένεξη που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εγκυρότητα της, υπόκειται στη μοναδική και αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμόδιων δικαστικών αρχών της Αθήνας στην Ελλάδα.

Back To Top